บาคาร่าเว็บตรง กทพ. เตรียมติดกล้องจับ-ปรับ รถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย บนทางด่วน

บาคาร่าเว็บตรง กทพ. เตรียมติดกล้องจับ-ปรับ รถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย บนทางด่วน

บาคาร่าเว็บตรง กทพ. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรีบใติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วเพิ่มเติม และติดตั้งกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) วิ่งไหล่ทาง – การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

แถลงมาตรการสำคัญที่จะขับเคลื่อนในช่วงปีงบประมาณ 2563-2565 ประกอบด้วย 2 มาตรการ

1. การติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) ที่ทำงานควบคู่ไปกับกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินการติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วทุกสายทางพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 จุด บนทางพิเศษ 4 สายทาง

ซึ่งกทพ. ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2564 จำนวน 2 เส้นทาง คือ ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 4 จุดเเละทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน 5 จุด สำหรับอีก 2 เส้นทางที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประกอบด้วย ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 4 จุด คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 2564 เเละทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 4 จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 2565

2. การติดตั้งกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในไหล่ทาง โดย กทพ. จะดำเนินการติดตั้ง จำนวน 32 จุด บนทางพิเศษ 4 สายทาง ซึ่ง กทพ. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 จำนวน 1 เส้นทาง คือทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 10 จุด ส่วนอีก 3 เส้นทาง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 6 จุด ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 8 จุด และทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 8 จุด

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน กทพ. จะรวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดพร้อมไฟล์ภาพจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

คผยช. ผลักดัน ยาเลิกบุหรี่ เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรและทั่วถึงทุกจังหวัด ยาเลิกบุหรี่ – ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) วันที่ 1 เม.ย. มีมติเห็นชอบผลักดันการให้บริการเลิกบุหรี่ครอบคลุมในประชาชนทุกสิทธิ พร้อมผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ เพื่อเพิ่มโอกาสเลิกบุหรี่สำเร็จยิ่งขึ้น

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมต้องการให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรและทั่วถึงทุกจังหวัด เพราะคนสูบบุหรี่มีอยู่ทุกจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความตั้งใจของผู้สูบที่มีความต้องการเลิกสูบ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกจังหวัด หรือขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600

‘สรยุทธ’ รีเทิร์น ช่อง 3 นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาด้านข่าว

ช่อง 3 ได้แต่งตั้งให้นาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา กลับมาทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เผยแพร่เอกสาร ในหัวข้อ “การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการข่าว” ซึ่งมีการเปิดเผยว่าทางสถานีได้ทำการแต่งตั้ง นาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตผู้ประกาศชื่อดังของช่อง 3 ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากการพักโทษ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการข่าว

โดยในเอกสารระบุว่า “สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีความมุ่งมั่นในการผลิตรายการข่าว เพื่อให้ข่าวของช่อง 3 เป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมอยู่เสมอ สามารถสร้างฐานคนดูที่เพิ่มขึ้น และสร้างรายได้ให้กับสถานี ดังนั้น การพัฒนารายการข่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความสามารถในการแข่งขันของฝ่ายข่าวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ให้เป็น ที่ปรึกษาด้านข่าว ต่อกรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนารายการข่าว และให้คำแนะนำในด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายข่าวต่อไป

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป”ซึ่งเอกสารฉบับนี้มี นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ โดยบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ลงนามอยู่ด้วย

นพ.โอภาสกล่าวว่า สำหรับการกระจายวัคซีนนั้น ประเทศไทยมีระบบคลังวัคซีนใหญ่ 2 แห่ง คือ กรมควบคุมโรค และองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็นอย่างต่อเนื่อง ไปยังโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประมาณ 11,000 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับวัคซีนเข้ารับบริการใกล้บ้านมากที่สุด ส่วน กทม.จะมีศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ โรงเรียนแพทย์และภาคเอกชน โดยจะมีการอบรมเรื่องการฉีดวัคซีน การเก็บวัคซีน การเตรียมจุดบริการ ระบบการขึ้นทะเบียนโดยใช้แอปพลิเคชันและให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สำรวจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บริการได้อย่างครบถ้วน ติดตามให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน ซึ่งจะติดตามผู้ได้รับวัคซีนทุกคนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตามหลักมาตรฐานสากล บาคาร่าเว็บตรง