May 2022

SEMINOLE HARD ROCK ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีการจัดการที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ

SEMINOLE HARD ROCK ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีการจัดการที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ

ฮอลลีวูด ฟลอริดา–13 เมษายน 2564 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Seminole Hard Rock ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีการจัดการที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ ปี 2564 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่องค์กรเกมเอกชนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับมอบหมายในปี 2564...

Continue reading...